KLAMYDIA

Vad är klamydia?

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, och är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Den kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan även infekteras via kontaktsmitta. Inkubationstiden, det vill säga tiden från smittotillfälle tills personen får symtom är kort; några dygn till någon vecka. Kondom ger ett relativt säkert skydd mot klamydia, och andra sexuellt överförda infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget.

Är det vanligt?

Antalet fall av klamydia har ökat kontinuerligt sedan 90-talet, men under de senaste åren har ökningen planat ut. År 2019 var det 34 700 fall i Sverige. Infektionen drabbar framförallt yngre personer, den är vanligast i åldersgruppen 20-29 år. Klamydia upptäcks oftare hos kvinnor än hos män, vilket sannolikt är en avsegling av att det är vanligare med provtagning hos kvinnor. Det finns en rutin på att ta prov för klamydia i samband med spiralinsättning, abort, eller då någon sker på gynmottagning/gynakut med buksmärta eller flytningar.

Vad ger det för symtom?

De flesta som smittas får inga symtom alls av infektionen, men kan ändå sprida den vidare. Cirka 75% av kvinnor som smittas är symtomfria, motsvarande siffra för män är 50%. Om den smittade får symtom är det vanligaste besväret hos både män och kvinnor är att det svider när man kissar. Kvinnor kan också få mellanblödningar och flytningar, smärta i nedre delen av magen samt ont vid samlag. Män kan få flytningar från urinröret och svullnad och värk i pungen.

En obehandlad klamydiainfektion ökar risken att få inflammationer i äggledarna hos kvinnor eller bitestiklarna hos män vilket kan leda till nedsatt fertilitet. Man uppskattar att 50-60% av kvinnlig infertilitet beror på en tidigare genomgången klamydiainfektion. Infektionen kan också leda till ärrbildning i äggledarna som i sin tur ökar risken för utomkvedshavandeskap, så många som hälften av utomkvedshavandeskap beräknas bero på tidigare klamydiainfektion.

Om en gravid har klamydia är förloppet detsamma som för icke-gravida, det vill säga i de flesta fall helt utan symtom. Gravida kan dock inte få äggledarinflammation. Infektion med klamydia under en graviditet ökar risken för tidig förlossning eller för tidig vattenavgång. Det finns också studier som visat en ökad risk för tillväxthämning. Barnet kan smittas under födseln, även med kejsarsnitt, och få ögoninfektion eller lunginflammation. Risken för överföring av smittan när det gäller ögoninfektion är 20-50%, och för lunginflammation 10-16%. I olika regioner har man lite olika rutiner vad gäller erbjudande om klamydiatest i samband med inskrivningsbesöket hos barnmorska. I många regioner erbjuds alla provtagning, i en del andra regioner rekommenderas provtagning främst till de som är under 30 år, eller som är förstagångsgravida.

Diagnos och behandling

Diagnosen av klamydia ställs genom påvisande av smittämnet med hjälp av PCR-teknik i urin, eller i sekret från urinrör, livmoderhals, svalg, ändtarm eller öga. Provtagningen är gratis på ungdomsmottagning, SESAM-mottagning och barnmorskemottagning. Gratis test finns också att beställa via 1177.se.

Klamydia behandlas med antibiotika, och tas behandlingen snart inpå smittotillfället är risken för följdsjukdomar mycket liten. Det går bra att behandla med antibiotika även under graviditet, men där måste man ta hänsyn till vilken del av graviditeten den gravida befinner sig i. Olika preparat är olika lämpliga under första, andra respektive tredje trimestern.

Ett kontrollprov efter avslutad behandling kan tas 3-4 veckor efter avslutad behandling, men görs vanligen bara om personen har fortsatta besvär. Undantaget är gravida, då det alltid tas ett kontrollprov efter 4-5 veckor. All provtagning för klamydia, samt all behandling, konstaterad eller misstänkt, är kostnadsfri enligt smittskyddslagen. Samlag (gäller även samlag med kondom) eller nära slemhinnekontakt ska undvikas till dess att både patient och partner är färdigbehandlade.

Enligt Smittskyddslagen måste alla som har eller kan ha smittats av klamydia undersökas och de som är smittade måste anmälas till smittskyddsläkare. Är man smittad måste man dessutom ange med vilka man haft sex med de senaste 12 månaderna, så att dessa kan kontaktas och uppmanas till provtagning. Detta sker helt anonymt.

Eftersom mer än hälften av dem som är smittade med klamydia inte har några symtom eller besvär är det viktigt att testa sig om man vet att man har haft oskyddat sex. Använd kondom eller femidom vid nya sexuella kontakter! Blir du erbjuden ett klamydiaprov i samband med besök på ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller annan hälso- och sjukvårdsinrättning – tacka ja!

Rebecka & Carina

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar