Övervikt och fetma under graviditet

Fetma hos fertila kvinnor är ett ökande problem i stora delar av världen, så även i Sverige. År 2019 var nästan 25 % av samtliga mödrar överviktiga (BMI 25-29,9), och nästan 15 % hade fetma (BMI ≥ 30).

Övervikt och fetma hos gravida leder till en ökad risk för komplikationer under graviditeten och under förlossningen, och därför är det viktigt att den gravida får hjälp och stöd av sin barnmorska och sin mödravårdsläkare att försöka minimera dessa risker.

Gravida med ett BMI över 30 vid inskrivningen i mödravården har en ökad risk att utveckla graviditetsdiabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Vidare har studier även visat att gravida med övervikt eller fetma i högre utsträckning får förlossningen igångsatt (induktion).

Fetma är också associerat med en ökad risk för kejsarsnitt, stor blödning under förlossningen, blodpropp och infektioner efter födseln (infektion i livmodern, i ärr eller urinvägsinfektioner).

För barnen till mödrar med övervikt och fetma ökar risken för födelsevikt över 4000 gram, att födas tung för tiden, skulderdystoci (att barnet fastnar med sina axlar vid framfödandet) och lågt Apgar (skattningsskalan där barnmorskan bedömer hjärtfrekvens, andning, färg, muskeltonus och retbarhet hos barnet) vid 1 minuts ålder respektive 5 minuters ålder. Fetma är också den vanligaste riskfaktorn för oförklarad intrauterin fosterdöd. Nyfödda till mödrar med fetma har visat sig ha ett ökat behov av inläggning på neonatal vårdavdelning, och den vanligaste orsaken till inläggning är lågt blodsocker.

Många stora studier har visat att rådgivning och insatser via mödravården har stor betydelse för att minska risken för komplikationer när den gravida har övervikt eller fetma. Råd och hjälpinsatser vad gäller kosthållning, vardagsmotion, träning och kosttillskott har visat goda resultat. Gravida med fetma kan också ha en större oro och rädsla inför sin förlossning än andra gravida, och behöva extra stöd kring detta.

På Södersjukhuset i Stockholm startar man nu upp en särskild mottagning, Viktigmottagning,  för gravida med BMI över 35, som planerar att föda på Södersjukhuset. Målsättningen är att med hjälp av individuell rådgivning och stöd minska komplikationsriskerna och förbättra utfallet för mor och barn. I vårt podcastavsnitt om Viktigmottagning intervjuar vi dr Vangelis Patavoukas, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och en av initiativtagarna till mottagningen. Vangelis berättar att man planerar två besök för de gravida vid mottagningen. Vid det första, i tidig graviditet, gör man ett ultraljud, samt en bedömning av den gravidas riskfaktorer. Man förskriver folsyretillskott i en högre dos än vad som generellt rekommenderas till alla gravida, och kontrollerar också den gravidas D-vitaminstatus.

I senare delen av graviditeten, kring graviditetsvecka 32, har man ett andra besök. Här ligger fokus på att planera inför födseln. Vilka speciella förberedelser kan just denna gravida behöva inför födseln? Är det något särskilt att tänka på kring smärtlindring, kost under födseln, övervakning av barnet med mera?

De övriga kontrollerna under graviditen görs på den barnmorskemottagning där den gravida är inskriven. Viktigmottagning är, förutom att vara ett extra stöd för gravida med fetma, också en möjlighet att bedriva forskning för att ytterligare förbättra vården. Det pågår studier bland annat kring D-vitamintillskott och fetma under graviditet.

Lyssna på vårt avsnitt med Dr Vangelis Patavoukas för mycket mer information om fetma, graviditet och framförallt om Viktigmottagning HÄR! Mer kunskap finns också att inhämta via mottagningens Instagramsida: @viktigmottagning. Vill du som gravid skriva in dig på mottagningen (BMI 35 eller över, och önskan om att föda på Södersjukhuset) är du välkommen att kontakta viktigmottagning@gmail.com. Du kan också be din barnmorska skicka en remiss i samband med ditt inskrivningsbesök!

Lyssna även till vårt tidigare avsnitt om fetma där Jessica beskriver hur hon gick ner från 220 kg till 110 kg och först då var det möjligt att bli gravid. Idag är Jessica mamma till Ella och är ett exempel på att det kan gå väldigt bra! Podavsnittet ”Den viktigaste viktresan” kan du lyssna på HÄR.

 

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar