Ätstörning i samband med graviditet

Efter två poddavsnitt om ätstörningar i BabyzPodcast (länk längre ner på sidan) skriver nutritionist Cecilia Brundin Pettersson så här i detta viktiga ämne:

Ätstörningar ses i alla delar av samhället. De mest kända är Anorexia nervosa, vilken kännetecknas av självsvält och låg kroppsvikt och Bulimia nervosa där man intar stora mängder för att sedan göra sig av med det, oftast genom kräkning. Den vanligaste ätstörningen är dock ospecificerad ätstörning där den insjuknade inte uppfyller alla kriterier för anorexia eller bulimia. Viktigt att poängtera är att den ospecificerade ätstörningen inte är en mildare form utan ofta medför lika stort lidande för den som är sjuk. En ätstörning som sedan 2013 har blivit en ”egen diagnos” är ”Binge eating disorder” (BED) eller på svenska ”hetsätningsstörning”. BED innebär att man äter stora mängder på kort tid och inte gör sig av med det, inget så kallat kompensatoriskt beteende.

Den grupp som har störst risk att drabbas av en ätstörning är kvinnor i sin mest fertila ålder, ändå tycks denna grupp ”hamna mellan stolarna”. Det positiva är att det händer mycket på olika fronter, både inom behandling och forskning, vilket bådar gott för framtiden.

Jag heter Cecilia Brundin Pettersson och är Nutritionist, Kemist, diplomerad Coach och jobbar som behandlare på Dala ABC kunskapscentrum för ätstörningar, Dalarna. Jag har sedan flera år jobbat både kliniskt och inom forskning för att bemöta och lyfta patienter med olika ätstörningar och då främst med fokus på den gravida kvinnan och den nyblivna mamman med någon form av ätstörning.

Man brukar säga att 5-13 % av gravida kvinnor kan ha en pågående ätstörning och det tycks öka efter förlossningen. Det jag vill lyfta med det är att Du inte är ensam och det finns hjälp att få.

Jag träffar kvinnor varje vecka som har en pågående ätstörning under sin graviditet. Flera är oroliga för vad som kommer hända efter förlossningen. Under graviditeten kan vissa med ätstörningar börja äta bättre och sluta med ätstörningsbeteenden som kräkning och överdriven träning. Men vad händer sen när barnet är ute? Mitt svar brukar vara att det som händer då tar vi då – nu är nu och en måltid i taget, som Skalmans ”ät-och-sov-klocka”. För andra kan det vara svårt att bryta sina negativa ätstörningsbeteenden även under graviditeten. Många uttrycker oro för att barnet ska ta skada. Ja, det finns vissa risker för både kvinnan och barnet i magen om kvinnan har en ätstörning. Dock är det också så att de förändringar du gör nu ger effekt på en gång eller inom snar framtid. Börjar du exempelvis äta utan att kompensera (ex. kräkas) så ordnar det till sig fysiologiskt. Det är alltså aldrig för sent att söka hjälp eller göra förändringar. Vikt och kroppsförändringar tillhör ju graviditeten och för någon med ätstörningsproblem kan detta vara tufft ­– att inte ha kontroll på att kroppen förändras. Att ha kontroll kan just vara en stor drivande faktor i själva ätstörningen.

Jag är intresserad av hur vi på bästa sätt kan hjälpa er/de kvinnor som har ätstörning i samband med graviditet och småbarnstid. Just nu pågår en studie där vi vill intervjua kvinnor som är gravida och som känner igen sig i något av detta: Du tränar för att få äta, du äter inte för att kunna träna? Du äter för att döva dina känslor? Du upplever dig själv som fixerad vid hur din kropp ser ut? Du tänker ofta på mat, undviker viss typ av mat, är fixerad vid vad och när du ska äta? Du svälter/hetsäter i perioder? Du upplever det som att smal är lika med lycklig? Du äter i smyg, är rädd för att inte kunna sluta äta eller tappa kontrollen? Din självkänsla är starkt påverkad av hur din kropp ser ut? Om du känner i gen dig i detta kan du läsa mer på studiens hemsida. Just nu rekryterar vi bara i Uppsala, men inom en snar framtid kommer vi utöka rekryteringen även till andra delar av landet.

Detta vill jag att Du tar med dig att:

1. Du är inte ensam

2. Det är aldrig för sent

3. Det finns hjälp att få, men då är det viktigt att du berättar hur du har det så att du ger den du möter möjlighet att hjälpa dig

 

Allt gott /Cecilia

 

Här kan du läsa mer: www.atstorning.se  1177.se och här kan du även se var du kan söka hjälp: www.friskfri.se

Studiens hemsida: www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/psykiatri/projekt/kansloreglering-och-impulskontroll/atstorning-under-graviditet/

Lyssna även gärna till våra poddavsnitt om ätstörning Del 1 och Del 2

Vi vill även tipsa om #ätstörningsexperten Karolina Palmberg som är utbildad beteendevetare med en Filosofie Magister i Kognitiv Psykologi och har sedan 2001 arbetat med ätstörningsbehandling, vård och konceptutveckling både i Sverige och utomlands. Med Karolina kan du få ett 20 minuter kostnadsfritt samtal för frågor och rådgivning! karolinapalmberg.se är hemsidan och du når henne på karolina@karolinapalmberg.se

 

 

 

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar