Fostervattensprov – Amniocentes (AC)

Fostervattensprov görs för att fastställa om fostret har en kromosomavvikelse eller bär på en specifik genetisk sjukdom. Det görs t ex om du fått en hög risksiffra på KUB, eller om NIPT tyder på kromosomavvikelse. Det görs också om det finns kromosomförändringar/genetiska sjukdomar i familjen, om du tidigare fött barn med kromosomavvikelse eller om ultraljud ingett misstanke om avvikelser.

 I fostervattnet finns celler som stötts av från fostret; från huden, mag-tarmkanalen och luft- och urinvägar. Det är dessa celler som genom olika metoder kan analyseras för att studera kromosomer eller specifika gener. Fostervattenprov brukar göras tidigast i graviditetsvecka 15. Först gör ett ultraljud för att se hur många foster du bär på, hur fostret och moderkakan ligger, och att det finns tillräckligt med fostervatten.  Sedan tvättas huden på magen först noga med klorhexidinsprit, varefter läkaren för en ultraljudsledd nål genom magen på dig som är gravid och suger ut lite fostervatten. Med hjälp av ultraljudet ser läkaren precis var nålen och fostret är. Cirka en tesked fostervatten sugs ut och skickas för analys. Svaret tar olika lång tid beroende på vilken analysmetod som ska göras. Det finns en snabbanalys som visar om fostret har någon av de vanligaste kromosomförändringarna, det tar cirka en vecka. En fullständig analys av fostervattenprovet kan även ge svar på om fostret har mycket ovanliga kromosomförändringar, det tar ofta två till tre veckor att få svar på.

Undersökningen kan kännas lite obehaglig, det kan spänna lite i magen, men det är inte smärtsamt. Riskerna vid fostervattenprov är infektion, blödning, fostervattenläckage eller missfall. Missfallsrisken är cirka 0,5-1% (och i så fall inträffar missfallet inom 2 v).

Efter provet rekommenderas du att ta det lugnt första dygnet, det vill säga inte träna eller lyfta tungt. Inför fostervattenprov kontrolleras vilken blodgrupp du har, och om du har Rh-negativ blodgrupp får du Anti-D vid provtagningen. För att göra fostervattenprov behöver du remiss från barnmorska eller läkare på din barnmorskemottagning. Precis som all annan fosterdiagnostik är fostervattensprov frivilligt. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Inför remissen, inför provtagningen och när svaret kommer har du rätt att få all info du behöver för att fatta ett beslut. Vårdpersonalen (barnmorska, läkare, kurator) hjälper dig och din partner med era funderingar.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar