HPV – Cellförändringar, livmoderhalscancer, vaccin osv

HPV – humant papillomvirus

Humant papillomvirus, HPV, är ett mycket vanligt förekommande virus, och det finns i över 200 olika typer. Det är världens mest vanligaste sexuellt överförbara virus.

De flesta är så kallade ”låg-risk-typer” och ger ofarliga vårtor på huden eller slemhinnan (till exempel kondylom). Men det finns också typer som benämns ”hög-risk”, och med det menar man HPV-typer som kan orsaka cellförändringar eller i ovanliga fall cancer. Den mest kända cancerformen förknippad med HPV är livmoderhalscancer, men viruset har även en koppling till peniscancer, analcancer samt cancer i halsmandlarna. HPV sprids från person till person genom kontakt mellan slemhinnor vid sexuell kontakt, men även vid hudkontakt. Att använda kondom vid omslutande sex är ett sätt att skydda sig mot infektionen, vi återkommer strax till andra sätt att skydda sig mot infektionen!

Vi, Rebecka och Carina i Babyzpodcast har intervjuat dr Karin Sundström, läkare, cancerepidemiolog och forskargruppsledare på Karolinska Institutet. Hennes forskning kretsar framför allt kring HPV, inklusive testning, vaccination och kring de cancerformer detta virus orsakar, främst livmoderhalscancer.

Sedan många år har vi i Sverige en screeningverksamhet, där kvinnor i ålder 23-64 år får kallelse till barnmorskemottagning för att ta ett cellprov från livmodertappen. Syftet med screeningverksamheten är att hitta HPV-infektion och cellförändringar, och följa upp och vid behov behandla cellförändringarna, för att minska risken att de utvecklas till cancer. Tidigare bestod analysmetoden i att titta på cellernas utseende, och bedöma eventuell förändring, men sedan några år har man övergått till att använda HPV som främsta analysmetod i åldrarna 30-64 år. Provet analyseras med PCR-teknik för att hitta HPV, och i de prover där man finner högrisk-HPV går man vidare med analys för att se om det även finns cellförändringar. Vidare utredning av HPV och/eller cellförändringen görs sedan hos gynekolog. Karin Sundström berättar i vårt podcastavsnitt att man nu är på väg att ändra analysmetod, så att HPV blir primäranalys även för kvinnor under 30 år.

Vi talade även med Karin om möjligheterna till hemtest eller självtest för HPV. Metoden har från början utvecklats för att kunna erbjuda de kvinnor som av någon anledning inte kan, eller vill, komma på sin undersökningstid hos barnmorskan. När kvinnor uteblivit från screeningen har man nu börjat att skicka hem ett provtagningskit så att kvinnan själv kan ta ett prov. Provet tas då i slidan, inte från livmodertappen, men studier har visat att möjligheten att hitta HPV ändå är tillräcklig. Självtest för HPV har nu även under covid-pandemin blivit en möjlighet att fortsätta screeningsverksamheten, trots restriktioner för fysiska besök i vården.

Sedan 2012 ingår vaccination mot högrisk-HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Initialt erbjöds vaccinet endast till flickor, men sedan augusti 2020 erbjuds samma vaccin även till pojkar. Vanligen ges vaccinationen i skolan, i årskurs 5. Karin Sundström har deltagit i ett stort antal forskningsprojekt kring HPV-vaccinet, och talade om att det med över 100 miljoner givna doser, och stora studier, är ett av de mest välbeprövade vacciner vi har. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, och man har särskilt studerat en eventuell koppling till narkolepsi respektive multipel skleros, men ej kunnat hitta något samband. Vi diskuterade i pod-avsnittet kring den oro och skepsis som ändå kan finnas kring vaccinering, och kring föräldrars rätt att tacka nej till vaccinering. Karin understryker här att vi måste ha full empati och respekt för att föräldrar har rätt att välja åt sina barn, och fatta de beslut de tycker är bäst. Det finns mycket mer att göra kring information om vaccinet och HPV, såväl från myndigheter, skolhälsovård som inom vården för övrigt.

Sedan vaccineringen mot HPV infördes har man märkt en drastiskt minskad förekomst av kondylom, i vissa länder har det till och med i det närmaste försvunnit. Men viktigast av allt, studier visar en klart minskad förekomst av cellförändringar och livmoderhalscancer hos de kvinnor som vaccinerats.

Utöver vaccination kan en också skydda sig mot HPV-relaterade cellförändringar och cancer genom att undvika att röka. Vanligen läker vi ut en HPV-infektion inom 1-2 år, men man ser i forskningsstudier att rökare har en sämre förmåga att få viruset att läka ut.

Mer om allt ovan, och svar på funderingar kring HPV och preventivmedel, HPV och graviditet respektive screeningprover finner du i podcastavsnitten HPV del 1 respektive HPV del 2. Vi tar även upp tankar kring livmoderhalscancer, behandling av cellförändringar och cancer. Så in och lyssna på Babyzpodcast!

Vi återkommer snart med en Q&A på Instagram, där ni får möjlighet att ställa frågor till Dr Karin Sundström! Följ oss på Instagram:  @babyzpodcast !

På återhörande och återseende!

/Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog och mödravårdsläkare

Här kan du lyssna till BabyzPodcast HPV del 1 och här HPV del 2 – Trevlig lyssning!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar