D – Vitamin under graviditet

Vitamin D, ett fettlösligt vitamin, är egentligen ett pro-hormon. Kroppen bildar vitaminet i huden från kolesterol, i närvaro av ultraviolett ljus (solbestrålning) och sedan omvandlas det till ett hormon i kroppen. Vitamin D reglerar omsättning och upptag av framför allt kalk och fosfor, nödvändiga ämnen för nybildning av skelett. Men det har även andra biologiska funktioner, som reglering av olika geners uttryck. Receptorer för D-vitamin finns i många olika vävnader i kroppen, till exempel i muskulatur, nerver, lever, tarm, reproduktionsorgan, hypofys, sköldkörtel och lungor, och anses även kunna påverka immunförsvaret när det gäller att förebygga och behandla t e x cancer, typ-1-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner.

Den viktigaste källan till D-vitamin är solbestrålning av hud, cirka 90% av våra D-vitaminnivåer bildas i huden. För oss som bor på breddgrader med lång vinter och därmed har kort period under året med möjlighet att bilda D-vitamin, blir kosten eller kosttillskott ett viktigt sätt att tillgodose behovet. I Norden är det bara under vår och sommar (april till augusti) mellan klockan 10:00- 15:00 som solen är stark nog att möjliggöra syntes av vitamin D genom ultraviolett ljus. Kroppen kan lagra det överskott som bildas när man vistas i solen, men lagret räcker inte helt till att täcka behovet även under vinterhalvåret, och därför är även bidraget från maten viktigt.

Vitamin D finns i två huvudformer, D₂ (ergokalciferol) och D₃ (kolekalciferol). D₂ är av vegetabiliskt urspung, och D₃ av animaliskt. I kosten finner man D-vitamin i fet fisk (lax, sill och makrill), berikade mejeriprodukter, berikade vegetabiliska drycker, kött, äggula och vildväxande svamp. D₃ är tre gånger så effektivt som D₂ när det gäller att höja D-vitaminnivån i blodet och är också lättare för kroppen att lagra.

Det rekommenderade intaget är 10-20µg per dag, något som kan vara svårt att få i sig via kosten även med god aptit och bra matvanor! Livsmedelsverkets rekommendationer för gravida och ammande är detsamma som för icke-gravida.  De flesta receptfria kosttillskotten med D-vitamin innehåller 10-20µg, men det finns även preparat med högre doser – läs på innehållsförteckningen! Ofta används också måttet IE (internationella enheter), där 1 IE motsvarar aktiviteten i 0,025µg D₃. De receptbelagda vitamin-D-preparaten innehåller högre doser, men är då avsedda för de som fått D-vitaminbrist konstaterad genom blodprover vid en läkarundersökning.

Biverkningar av överdosering av vitamin D är för hög kalciumhalt i blodet, vilket kan leda till förlust av benvävnad, förkalkning av kärl samt njursten. Toleransen är dock rätt hög. Flera internationella organisationer är överens om att en maxdos på 100 µg/dag (4000 IE) kan användas även under graviditet och amning. Det finns idag inget som pekar på att grupperna gravida och ammande skulle vara särskilt känsliga för höga intag av D-vitamin.

Riskgrupper för D-vitaminbrist är personer som bär heltäckande klädsel, och personer som helt utesluter animaliska produkter i kosten. Pigmentet i vår hud, melanin, absorberar ultraviolett strålning och blockerar D-vitminsyntesen, vilket även gör att personer med mörk hudfärg riskerar D-vitaminbrist om de lever på nordiska breddgrader.

Livsmedelsverkets sammanställning visar att en tredjedel till en fjärdedel av gravida kvinnor i Sverige har låg D-vitaminstatus (<50 nmol/L) under graviditeten och omkring 10 % har D-vitaminbrist (<30 nmol/L). Förekomsten av brist är ojämnt fördelad i olika grupper och kvinnor födda i Afrika eller Asien har betydligt oftare brist än kvinnor födda i norra Europa. Studier av gravidas intag av D-vitamin visar ett genomsnittligt intag på omkring 5-7µg D-vitamin/dag vilket är ungefär detsamma som intag bland kvinnor i Sverige generellt.

Så varför är det viktigt att tänka på sitt D-vitaminintag under en graviditet?

En stor genomgång av studier kring graviditet och D-vitamin visar att kvinnor som fått kosttillskott med D-vitamin under graviditeten har lägre risk för havandeskapsförgiftning jämfört med de som inte fått kosttillskott alls, men evidensen är enligt författarnas bedömning måttlig. Studier har också visat på måttliga bevis för en minskad risk för graviditetsdiabetes och låg födelsevikt hos barnet, jämför med de som inte tagit D-vitamintillskott.

Bevisen är inte så starka att man ännu gått ut med generella riktlinjer för att d-vitaminnivåer ska kontrolleras hos alla gravida eller att alla gravida ska ta kosttillskott. I nuläget rekommenderas endast kvinnor med mörkt hudpigment, och kvinnor som bär heltäckande klädsel även under sommaren, att ta receptfritt D-vitamin. Men det kan vara väl värt för alla gravida att tänka över sitt intag!  Äter du nästan aldrig fet fisk, dricker du sällan berikad mellanmjölk eller havredryck, äter du sällan eller aldrig ägg och så vidare? Är du gravid under de mörkare månaderna på året? Ja, då kan det vara en mycket bra idé att ta ett tillskott av D-vitamin! Känner du dig osäker på din kost, eller på vilket D-vitamintillskott du ska välja – rådfråga din barnmorska!

Av Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare gynekologi/obstetrik

 

Källor:

Abrahamsson L, Näringslära för högskolan, Liber 2014

De Swiet; Medical disorders in obstetric practise, Blackwell Science 2002

Livsmedelsverket, D-vitamin under graviditet och amning, 2018

Palacios C et al, Vitamin D supplementation for women during pregnancy, Cochrane Database Syst Rev 2019 Jul; 2019(7)

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar