Vaginal födsel efter kejsarsnitt, möjligt?

Ja, det är absolut möjligt! Dock är det alltid kvinnans önskemål och den individuella bedömningen som ska ligga till grund för förlossningssätt.

Barnmorska Carina, förlossningsöverläkare Jennie Stolt och jag, Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog och mödravårdsläkare, har tillsammans spelat in två viktigt poddavsnitt om VBAC och TOLAC.
VBAC betyder Vaginal Birth after Caesarean, och TOLAC betyder Trial of labor after cesarean. De båda begreppen används omväxlande men möjligen är trial of labor ett lite vidare begrepp som inkluderar de som försökt föda vaginalt efter kejsarsnitt, där det av någon anledning inte lyckats.

Forskningen i Sverige och internationellt visar att cirka 70% av de som försöker föda vaginalt efter ett tidigare kejsarsnitt har en lyckad vaginal förlossning. Däremot skiljer det sig mycket mellan länder, och även inom Sverige, avseende hur många kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt som kan tänka sig att göra TOLAC, trial of labor after cesarean, och inställningen hos förlossningsläkare i olika länder kan
också skilja sig åt betydligt. I Sverige ligger vi generellt på en högre TOLAC-siffra än t ex Irland, Italien och Tyskland.
Så hur resonerar vi när vi planerar inför förlossning när den födande tidigare genomgått ett kejsarsnitt?

Det handlar alltid om en individuell bedömning! Som mödravårdsläkare och förlossningsläkare går vi tillsammans med kvinnan/paret igenom orsaken till det förra kejsarsnittet. Var det något som vi kan misstänka har risk att upprepas den här gången? Finns det något hos den födande som vi kan tänka ökar risken för att vaginal förlossning inte ska lyckas (till exempel kroppslängd under 150 cm)? Hur är den aktuella graviditeten, mår mor och barn bra? Tycks det kommande barnet bli stort, över 4-5 kg?
Och naturligtvis lyssnar vi in kvinnan/parets oro, rädslor och behov av stöd under kommande förlossning! För att en vaginal förlossning ska lyckas över huvud taget, och alldeles särskilt vid VBAC, behövs en motiverad föderska!

Generellt sett rekommenderar vi vaginal förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt, då vi vet att det är bättre för den födande och för barnet, både på kort och lång sikt. Men hur är det om kvinnan genomgått två eller kanske till och med tre kejsarsnitt tidigare? Här understryker
förlossningsöverläkare Jennie Stolt i våra två podavsnitt om VBAC, att det handlar mycket om en individuell bedömning av risker och fördelar, men att hon flera gånger varit med om att stötta den födande efter såväl 2 som 3 tidigare kejsarsnitt. Under en sådan vaginal förlossning har alltid barnmorskan och förlossningsläkaren en extra vaksamhet och man är särskilt noga med att övervaka värkar och livmoderarbetet.

Vid VBAC undviker man helst igångsättning av förlossningen, och är extra försiktig med värkförstärkande läkemedel. Om den så kallade latensfasen, det vill säga den del av förlossningen d värkarna fortfarande är glesa och oregelbundna, och livmoderhalsen inte ännu öppnat sig så mycket, om den fasen är långdragen, är man mer orolig för att livmodern inte ska orka med det mer kraftiga
värkarbetet mot slutet.
Vad är det då för komplikationer vid VBAC vi talar om? Vid VBAC efter ett kejsarsnitt finns en cirka 1 % risk för uterusruptur, dvs att ärret i livmodern brister. Vid VBAC efter två kejsarsnitt är risken fördubblad, 2 %, så alltså en liten risk men som vi måste vara tydliga med. En annan risk vi måste tänka på är ifall moderkakan sitter i framvägg och har vuxit fast i ärret, med risk för mycket stor blodförlust hos kvinnan.
Risken för komplikationer som uterusruptur minskar om det har fått gå 18 månader efter tidigare kejsarsnitt innan en ny graviditet. Kroppen behöver tid för att läkas och för att all vävnad ska bli hållfast. Att mäta kejsarsnittsärr med ultraljud under nästkommande graviditet har ingen plats i bedömningen inför VBAC. Vi kan mäta tjockleken på ärret, men det säger tyvärr ingenting om hållfastheten!

Huvudbudskapet i våra podavsnitt om VBAC är att det går alldeles utmärkt att föda vaginalt efter et tidigare kejsarsnitt, och sannolikt även efter 2 eller tre kejsarsnitt. Det viktiga är att få en individualiserad bedömning och få göra en tydlig förlossningsplan med en förlossningsläkare. Det här var ju såklart kortversionen, och mycket mer information och resonemang och svar på kluriga frågor får du om du lyssnar på Babyzpodcast om VBAC del 1 och del 2, med Carina barnmorska,
förlossningsöverläkare Jennie Stolt, och mig, Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog och mödravårdsläkare.

In och lyssna (nedan finner du direktlänkar till avsnitten)  – och följ oss gärna på Instagram: @babyzpodcast!

BabyzPodcast 

BabyzPodcast – VBAC / TOLAC del 1

BabyzPodcast – VBAC / TOLAC del 2 

BabyzPodcast – VBAC / TOLAC sammanfattning

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar