OXYTOCIN – med professor Kerstin Uvnäs Moberg

MIRAKELHORMONET OXYTOCIN

Inte bara kärlekens och förlossningens hormon.

Det är vad det kommer handla om i en serie avsnitt i BabyzPodcast när vi träffar världsauktoriteten, docent och professor Kerstin Uvnäs Moberg. Så följ med på en resa in i det fantastiska hormonets värld!
Det spännande ordet Oxytocin kommer från grekiskan och betyder ”hastig förlossning” eller på engelska ”quik birth” . Oxytocin är ett livsviktigt hormon och kallas ofta för mirakelhormonet eftersom dess påverkan, inte bara gör oss redo för födsel utan er många kroppsliga och själsliga effekter. Hormonet är mirakelsubstansen utan biverkningar som även kan minska rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression och smärta. Det ger avslappning, stärker dina relationer samt hjälper till att driva ut mjölken vid amning.
Oxytocinet bildas i den paraventrikulära och supraopatiska kärnan i hypotalamus. Det frisätts via hypofysen till blodet för att stimulera sammandragningar och mjölkutdrivning. Oxytocininnehållande nerver som utgår från den paraventikulära kärnan når områden – signalsystem i hjärnan – genom vilka oxytocin minskar oro, stress, upplevelse av smärta samt ökar social förmåga, välmående, avslappning och läkning. Men om vi ser till vårt första poddavsnitt i serien så beskriver dr. Kerstin Uvnäs Moberg hormonet under graviditet och förlossning. Då det just här är många hormoner som samspelar och påverkar det som sker i kroppen. Oxytocinet är ett av dem och kanske det allra främsta. Halten av detta naturliga hormon är som högst när vi ska föda då dess uppgift är att sätta igång förlossningen. Och inget hormon gör större skillnad eftersom det är lätt att boosta men även lätt att störa. 
HORMONPRODUKTIONEN UNDER GRAVIDITETEN

Hormonbalansen i kroppen skiftar ständigt men under graviditeten är det hormonet östrogen och progresteron som styr de flesta förändringarna i din kropp. Östrogenet stimulerar livmoderns tillväxt och progesteronet förhindrar kraftiga sammandragningar under graviditeten. När förlossningen närmar sig så förändras dock förhållandena mellan dessa hormoner. Östrogenet och progresteronet minskar medan oxytocinet successivt ökar. Resultatet av den ökande mängd oxytocin framkallar till sammandragningar i livmodern och stimulerar mjölkkörtlarna att börja producera mjölk. Det betyder att cirka sex veckor innan förlossning börjar livmodern så klokt att ”träna” för att bli allt starkare som muskel och för att effektivt snart ta hand om barnets födelse. Förvärkarna kallas Braxton Hicks och är betydelsefulla inte bara för livmoderns förberedelse utan då de samtidigt ger dig värdefull mental träning inför förlossningen. Vid dessa förvärkar är det viktigt att stanna upp med att acceptera och bli medveten om kroppens förberedelse och arbete.

 
FÖRLOSSNINGEN STYRS AV OXYTOCINET 

Fysiologiskt sett spelar oxytocinet en avgörande roll under hela förlossningsförloppet. Produktionen tilltar och ökar i både frekvens och intensitet i livmoderns så viktiga sammandragningar.När barnet trycker på livmodermunnen och dess vävnader, för att ”öppna upp” går en signal upp till hjärnan via ryggmärgen, den så kallade Fergusons Reflex. Detta gör att det produceras än mer oxytocin vilket senare leder till att livmodermuskelns effektiva utdrivning av barnet.Oxytocinet är dock lätt att distrahera och störa. Lika lätt som vi själva kan framkalla och göra så att det utsöndras i kroppen kan vi omedvetet motarbeta produktionen av hormonet och med det förlängs förloppet. Med bekräftelse, lugn andning och tillit till din födande kropp så tillförs mer fantastiska förlossningshormoner. Den goda cirkeln ger trygghet och påverkar inte bara förlossningstiden positivt utan upplevelsen blir till det bättre.

I poddavsittet förklarar Dr Kerstin Uvnäs Moberg på ett mer ingående sätt hur ”Fergusons Refelx” fungerar samt att du får svar på varför förlossningar mer ofta startar nattetid, varför ett varmt fotbad gör skillnad, varför kroppen ”pausar” födandet när du känner dig otrygg eller vid förflyttning……..och mycket, mycket mer!

Tune In och häng med på denna spännande resa! ……………….och DU – glöm inte KRAMEN, det som kanske gör störst skillnad och ger mest kraft ;-))

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar