Kvinnors rätt!

Idag hyllar och stödjer vi internationella aborträttsdagen.

Varje dag, varje år vill vi värna denna rätt för alla kvinnor, framför allt då aborträtten är under global attack. Rätten till kvinnors abort är själva grunden till hur ett samhälle ser på kvinnors rätt till makt över sina egna kroppar.

Det som händer när aborter förbjuds är inte att behovet av abort minskar eller försvinner utan att möjligheten till att göra säkra aborter minskar. Vi vet att varje år dör tiotusentals kvinnor och miljontals skadas efter att ha gjort abortförsök själva eller hos någon utan kunskap, vilket är fruktansvärt tragiskt. Vi säger att detta får bara inte ske.

Makthavare vet att abortförbud leder till att kvinnor dör och skadas men frågan är politiskt känslig och får alldeles för liten uppmärksamhet.

För oss är det självklart att stå upp för #ståuppföraborträtten för att behålla rättigheten för flickor och kvinnor. När vi själva får bestämma om och när vi ska skaffa barn, stannar fler i skolan, får bättre ekonomi och föder friskare barn.

Abort är en mänsklig rättighet!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar