Monthly Archives

september 2019

Kvinnors rätt!

Idag hyllar och stödjer vi internationella aborträttsdagen.

Varje dag, varje år vill vi värna denna rätt för alla kvinnor, framför allt då…