PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN

PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN

Äntligen har världens nu ledande forskningsprojekt om preventivmedel för män börjat och de första paren och testpersonerna i Sverige är rekryterade till studien vid WHO-center i Stockholm. Studien är multinationell och projektet finansieras av USA:s hälsomyndighet i samarbete med Population Council, en icke-statlig organisation. Totalt ska 420 par ingå i studien, vilken också genomförs i England, Skottland, Italien, Kenya, USA, Kanada och Chile.

Tänk att det skulle ta så lång tid men nu äntligen! Och tänk om jämställdheten ändå kunde nå fram för ett säkert sätt även för män att kontrollera sin egen reproduktivitet. Om det säger vi WOW!!

Detta skulle också innebära en lättnad för många kvinnor som, av olika anledningar inte kan använda vedertagna p-medel. Så vi håller tummarna för en ny utveckling.

Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi och ansvarig för studien i Sverige säger, det är jättestort att vi har kommit så här långt i utvecklingen av ett hormonellt preventivmedel för män. Medlet som ska testas är en p-salva som mannen varje dag smörjer in sina axlar med. Den innehåller en ny typ av gestagent hormon, nesteron, liksom testosteron. Detta hämmar spermieproduktionen, och när den är nere på mindre än en miljon spermier per milliliter ska det deltagande paret avstå från andra preventivmedel i ett år för att p-salvans effektivitet ska kunna testas.

De som ska ingå i den vetenskapliga studie som genomförs av WHO-center vid Karolinska institutet är friska och fertila olikkönade par, där mannen ska kan vara mellan 18 och 50 år, och kvinnan mellan 18 och 35 år. Fokus i studien är på det nya preventivmedlets effektivitet. Om studien ger bra resultat är nästa steg att testa p-salvan på en större grupp personer och under mindre kontrollerade former.

Vill du och din partner delta i studien, då gäller att ni är allmänt friska och lever i ett sexuellt aktivt förhållande sedan minst ett år.

Hör av dig till WHO-center om du vill delta eller veta mera på tfn 072-254 23 85 eller 08-517 754 53 alternativt whocenter.kk.solna.karolinska@sll.se

Lämna en kommentar