K-vitamin till nyfödda

Vi pratar K-vitamin

….i BabyzPodcast med barnläkare, docent och forskare mm dr Stefan Johansson. Stefan rekommenderar föräldrar att ge K-vitamin till sina barn och berättar vad forskningen säger om verkan och biverkan – Så in och lyssna till vår expert HÄR.

Alla nyfödda barn i Sverige erbjuds K-vitaminspruta strax efter födseln. K-vitamin behövs för att minska risk för kraftig blödning hos barnet efter förlossningen. Socialstyrelsen rekommenderar med stöd av forskning att alla nyfödda ska ges K-vitamin. Men det är du som förälder som tar beslut om du vill att ditt barn ska få detta läkemedel. Om du är tveksam till att ge barnet ett stick kan man välja att ge K-vitamin genom munnen istället.

Om du önskar ge ditt barn K-vitamin rekommenderar vi att ge det så snart efter födseln som möjligt, då barnet har mer av endorfiner, alltså det naturliga smärtlindringshormonet.

K-vitamin hjälper blodet att koagulera

Vi får i oss K-vitamin genom kosten, men en stor del bildas av tarmens bakterier. Det nyfödda barnet saknar dessa bakterier. Eftersom bröstmjölken dessutom innehåller för lite K-vitamin får det nyfödda barnet för lite av vitaminet.

K-vitamin är helt nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera, levra sig och nyfödda barn kan som sagt inte själva bilda K-vitamin. En del barn har ökad risk för att få den här typen av blödningar, men det går inte att förutse vilka barn som har en ökad risk. Hur mycket K-vitamin mamman ätit under graviditet spelar mindre roll.

De blödningar som kan drabba nyfödda barn efter förlossningen är hjärnblödningar, blödningar i tarm eller andra inre organ men även synliga blödningar. Blödningarna kan vara mycket svåra och ge men för livet. Oftast är de även svåra att upptäcka. De kan uppstå direkt efter födseln men ända upp till barnet är sex månader.

Risken för att det enskilda barnet ska drabbas av blödningar är liten. För att vara på den säkra sidan rekommenderar man dock i Sverige, liksom i de flesta andra länder, att alla nyfödda barn ska få K-vitamin.

Vid studier av ett större antal barn, ser man att K-vitamin på ett effektivt sätt kraftigt minskat risken för den här typen av blödningar.

 

Högre risk för vissa barn

Barn som förlösts med sugklocka eller tång, samt de som har varit med om en svår förlossning med risk för syrebrist löper högre risk för blödningar efter förlossningen. Barn födda för tidigt, före graviditetsvecka 37 löper också högre risk för framför allt hjärnblödningar.

 

K-vitamin via munnen

Om man som förälder är tveksam till att ge barnet ett stick med spruta, kan barnet få k-vitamin genom munnen istället. Man använder samma preparat, men ger en högre dos. Därefter behövs en extra dos efter fyra till sju dagar och ytterligare en dos fyra till åtta veckor efter födseln. Hos de flesta barn ger detta likvärdig effekt, men medicinen tas upp långsammare.

 

Biverkningar

K-vitamin Konakion® är ett välbeprövat och studerat preparat, som använts länge. Det har getts miljontals doser till nyfödda barn bara i Sverige.

En mycket sällsynt biverkning är kraftig allergisk reaktion, en annan är hudreaktion efter nålsticket. Några andra risker finns inte beskrivna i medicinska studier.

 

Nationella riktlinjer

Nu finns det nya nationella riktlinjer för Vitamin K profylax, inklusive föräldrainformation och doseringsschema av oralt vitamin K – som du kan ladda ner via Barnläkarföreningen – klicka HÄR för att komma till sidan!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar