Depression under graviditet

Graviditet är en ökad risk för depression och var tionde svensk kvinna drabbas, men hjälp finns så vänta inte!

I detta poddavsnitt gästas vi av  barnläkaren Katarina Wide och barnmorskan Eva Andersson från ”Magdalenastudien”. De belyser problematiken eftersom depression kan ha direkt eller sekundärt negativa effekter på mamma och barn.

Finns då risker med att bli deprimerad under graviditeten? Psykisk ohälsa är associerat med nedsatt funktionsförmåga och ökat lidande men särskilt oroande under den perinatala perioden.

Antenatal depression, alltså depression under graviditet, ökar risken för havandeskapsförgiftning, prematur förlossning och låg födelsevikt hos barnet. Gravida med depression är oftare förlossningsrädda och önskar i högre grad kejsarsnitt utan obstetriska eller andra medicinska skäl föreligger. De rapporterar också starkare smärtupplevelser under förlossningen samt kommer in tidigare till förlossningsavdelningen.

Att vara deprimerad under sin graviditet kan ha direkt negativa effekter på barnet som ger fysiska, kognitiva och emotionella symtom hos det nyfödda barnet. Antenatalt depression kan också påverka anknytningen mellan mamma och barn.

Depressionen kan även leda till sekundära risker till följd av icke önskvärda beteenden utförda av mamman, som att inte besöka sin mödravårdcentral (MVC) eller inta alkohol. Antenalat depression innebär vidare samma risker som när man drabbas av depression vid andra tillfällen i livet, såsom negativ påverkan på hälsan, livskvalitet och funktionsförmåga samt ökad risk för suicid (självmord).

Huruvida, och i vilken utsträckning, barnet påverkas av den antenatala depressionen beror på en rad faktorer som exempelvis kvalitet på föräldraskap, socialt stöd och depressionens svårighetsgrad och längd. Det är alltså viktigt att söka hjälp och att få hjälp redan under graviditeten, ja så snart det bara går. Vänta inte utan ta direkt hjälp av din barnmorska på MVC!

Är du gravid och känner igen dig med:

-Sömnstörningar

-Oro & ångest

-Svårt att ta intiativ

-Lättirriterad & överaktiv

-Koncentrationssvårigheter

-Skuldkänslor & hopplöshet

Sök då hjälp hos din barnmorska och/eller anmäl dig till Magdalenastudien. Anmälan är öppen för dig som är:

-Gravid i vecka 9-21

-Känner dig ledsen, nedstämd eller deprimerad

-Bor i Stockholm

-Inte står på antidepressiva läkemedel

Glöm inte bort att du är viktig, och att hjälp finns. Styrka är att kunna be om stöd i svåra stunder, så ta hand om dig!

Kram Karin & Carina

 

Du hittar alla vår BabyzPodcast avsnitt HÄR – trevlig lyssning!

 

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar