Hinnsvepning – när, var och hur?

Hinnsvepning är en gammal metod för att inducera, alltså starta förlossningsarbetet och beskrevs första gången år 1810 av den engelska obstetrikern James Hamilton. Metoden föredrogs framför att ta hål på fosterhinnorna så att ”vattnet går” (amniotomi) , eftersom det ansågs innebära en större infektionsrisk. På 1950-talet startade de första studierna av interventionen, men den fysiologiska effekten av hinnsvepning beskrevs först 1974.

När vi pratar hinnsvepning så finns det många åsikter. Och ser vi till forskning om hinnsvepning så visar den på motstridiga resultat, där förespråkare å enda sidan menar att interventionen har effekt, är kostnadseffektiv och lättillgänglig medan motståndare hävdar att hinnsvepning saknar effekt och/eller orsakar onödigt lidande för kvinnan i form av smärta, oro och stress.

SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) rekommenderar dock hinnsvepning i fullgången tid i syfte att initiera förlossningsstart och minska risken för överburenhet medan en Cochrane rapport från 2005 avråder från rutinmässig användning med hänvisning till otillräcklig nytta i relation till obehag och smärta. Svensk forskning om hinnsvepning har vi inte hittat.

Vi surfar runt på nätet och kan läsa att barnmorskor på svenska barnmorskemottagningar inte följer SFOG.s riktlinjer om rutinmässig hinnsvepning men att flertalet följer Cochrane rapportens rekommendationer. Drygt hälften av barnmorskorna har någon gång använt hinnsvepning och då främst i syfte att minska risken för överburenhet, men även på andra indikationer såsom humanitära skäl, kvinnans efterfrågan eller vid medicinska komplikationer.

Fullgången graviditet definieras av WHO (Världshälsoorganisationen) som en graviditet mellan graviditetsvecka 37+0 och vecka 41+6. Överburenhet definieras som en graviditet som varar längre än 294 dagar, det vill säga efter v 42+0. I en publicerad Cochrane rapport rapporteras att hinnsvepning är en effektiv metod för att initiera förlossningsstart, men rutinmässig användning rekommenderades inte då de kliniska fördelarna är otillräckliga i förhållande till nackdelarna.

Vad är då en hinnsvepning? Jo, hinnsvepning innebär att undersökarens (barnmorska eller läkarens) finger eller fingrar förs in vid en vaginalundersökning i livmodertappen till inre modermunnen. Därefter lossas fosterhinnorna med en eller flera cirkelrörelser. Hur många varv undersökarens finger sveps varierar mellan ett varv till flera varv. Ibland utförs cirkelrörelserna i en särskild ordning som medsols och motsols.

Vid hinnsvepning frisätts hormonet prostaglandin. De ökade nivåerna av prostaglandin sägs vara i minst sex timmar och spelar en viktig roll för att förlossningen ska starta och förklaras med att ämnet mjukar upp livmodertappen och påverkar myometriet i livmodern till sammandragningar, kontraktioner.

Redan 1977 kunde forskning visa att nedbrytningsprodukten till prostaglandin ökar fem minuter efter att hinnsvepning utförs på kvinnor i fullgången graviditet, och att ökningen är större hos de som hinnsveps jämfört de som enbart vaginalundersöks. En annan effekt av hinnsvepning är de oregelbundna sammandragningar som ibland uppstår, vilka kan ha en uppmjukande effekt på livmodertappen. Sammandragningarna ökar trycket mot livmodertappen vilket utlöser den sk Ferguson ́s reflex som resulterar i att hormonet oxytocin, förlossningshormonet produceras och på så sätt kan förlossningen komma igång.

Vad tycker då vi om hinnsvepning, det vi sett är ofta goda effekter eller inga alls. De kvinnor som vi mött har varit motiverade till att prova eftersom de har en önskan om att starta förlossningen på ”naturlig väg”. Vi har inte upplevelsen av att denna metod om man får kalla den så, har inneburit smärta eller varit jobbig på annat sätt. Men det är viktigt att du får information om hur det går till, att man kan känna obehag samt att en liten men normal blödning kan uppstå efteråt. Man brukar även lyssna på barnets hjärtljud både innan och efteråt för att konstatera att barnet mår bra.

Så du som är fullgången och önskar att din babyz ska komma snart, fråga din barnmorska på barnmorskemottagningen om möjligheten till hinnsvepning om du känner att det skulle kunna vara ett försök till att komma igång!

LYCKA TILL önskar vi, Karin förlossningsläkare och Carina barnmorska på BabyzBlogg och BabyzPodcast

Den fantastiska bilden är lånad av fotograf Lola Melani som du kan följa på @lolamelani

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar