Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga läkare

Karolina Widerström var den första kvinnan i Sverige som avlade medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet. Hon utbildade sig därefter till gynekolog och gjorde stora insatser för svenska kvinnor. År 1937 blev hon Sveriges första kvinnliga statligt anställda professor och 1940 även chef för den medicinska kliniken då Karolinska sjukhuset öppnades. Karolina tog också stor del i den svenska kvinnorörelsen, där hon var aktiv ända fram till sin död 1949.

Karolina Widerström föddes 1856 i Helsingborg, som enda dotter till Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén. Från början ville hennes far att hon skulle bli gymnastiklärare och när familjen flyttade till Stockholm 1873 studerade hon vid Gymnastiska centralinstitutet 1873-1875. Under de två närmaste åren var hon dels anställd som assistent åt professor Branting, dels praktiserade hon privat som sjukgymnast. Efter uppmuntran av Branting började Karolina Widerström studera medicin 1880 först vid Uppsala Universitet och sedan vid Karolinska Institutet.

År 1884 blev Karolina Widerström den första kvinnan att avlägga medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet. Fyra år senare, 1888, tar hon sin medicine licentiatexamen och blev, som Sveriges första kvinna, legitimerad läkare och specialiserade sig inom kvinnomedicin och gynekologi. Året därpå öppnade hon en gynekologisk mottagning i Stockholm som blev enormt populär – kvinnor köade ända ut i trapphuset för att få träffa den kvinnliga läkaren.

Karolina var tidig förkämpe inom sexualundervisning. År 1889 skrev hon en uppsats om ”De qvinnliga könsorganen, deras funktioner och deras vanligaste sjukdomar” där hon publicerade bilder på könsorgan  något som var väldigt vågat på den tiden. Hon förespråkade sexualundervisning i tidig ålder, men ansåg samtidigt att det var viktigt för ungdomar att få höra om sexualitetens alla positiva aspekter.

År 1897 började Karolina att undervisade om sexualhygien för lärarinnor och tonårsflickor. Undervisningen kom sedan att spridas till skolor och seminarier, och 1907 hade sexualundervisning införts på nästan alla flickskolor i Stockholm.

Karolina var också drivande i andra frågor som rörde kvinnors rättigheter. Hon var hängiven i kampen mot prostitution och förespråkade socialt skydd för ogifta mödrar. Hon arbetade även med hjälpverksamhet för utnyttjade och misshandlade kvinnor. 1933 promoverades hon till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Karolina Widerström var på många sätt en pionjär, både inom sitt arbete och på den politiska arenan. Hennes engagemang för kvinnornas rätt var fantastiskt och fortsätter, vilken föregångare du var Karolina!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar