Navelsträngen

Navelsträngen är förbindelsen mellan barnet och moderkaka, placenta. Den fäster alltså i barnets del av moderkakan (den andra delen tillhör modern). Vid tid för födsel är navelsträngen ca 60-100 cm lång och har en diameter på ca 1,3 cm. Det som avgör längden på navelsträngen är en kombination av genetik och hur mycket barnet rör sig i magen. Studier har visat att livliga, rörliga barn får en längre navelsträng då den är uttänjbar. Vad vi inte riktigt är om det är genetik som leder till ett mer rörligt barn och därmed en längre navelsträng; eller om det på grund av genetik blir en lång navelsträng och det i sin tur möjliggör för barnet att röra sig mer.

Blodkärlen grenar sedan ut i moderkakan i något som kallas korionplattan. Därav liknar moderkakan med navelsträngen ett träd, livets träd!samt består av tre blodkärl, en ven och två artärer. Venen, den tjocka navelvenen (vena umbilicalis) transporterar syrsatt blod och näring till barnet och de två tunna artärerna (arteriae umbilicales) transporterar sedan det syrefattiga blodet och slaggprodukter från fostret via placenta tillbaka till modern. På så sätt förstår vi att barnets hela syresättning, alltså under moderlivet, sker via navelsträngen direkt in i blodbanan och inte via barnets lungor.

Kärlen i navelsträngen omges av Wharton’s jelly, en geléliknande bindvävsmassa som innehåller mesenkymala stromaceller (En celltyp, stamceller, vilket betyder att de kan specialisera sig till flera olika celltyper). Bindväven i navelsträngen har stor betydelse för att inte bara skydda utan även utjämna tryck mot navelsträngen i samband med kontraktionerna under förlossningen. Navelsträngens yta täcks av amnion (vattenhinnan).

Livmoderns, utherus kontraktioner ger kompression av navelsträngskärlen; hur mycket beror på kontraktionernas styrka. Måttliga kontraktioner under förlossningens första del påverkar normalt inte cirkulationen i kärlen. Utan det är enbart de kraftfulla krystvärkar som påverkar cirkulationen i navelsträngen och tillfälligt blockerar blodflödet, och då huvudsakligen flödet i navelsträngsvenen. Blodflödet styrs normalt av barnets blodtryck. Vid syrebrist, hypoxi strävar barnet efter att öka blodtrycket och blodflöde för att maximera gasutbytet i moderkakan, placentan.

När ska jag då klippa navelsträngen och vad betyder ”sen avnavling”? Barnläkaren Ola Andersson som forskar på ”sen avnavling” på Uppsala Universitet säger. en tredjedel av barnens blod finns i moderkakan. Klämmer man då av navelsträngen direkt när barnet föds så stannar blodet där. Men om man väntar i ungefär tre minuter så kommer blodet gå in i barnet som en extra blodtransfusion, säger han. Med det även viktiga stamceller.

Det handlar om en deciliter blod vilket motsvarar ungefär en liter blod för en vuxen. Och det innehåller lika mycket järn, den decilitern, som barnet behöver i tre månader. Om man har blod- och järnbrist när man är så liten vet man att det kan bli effekter som inte går att reparera eftersom det är då som hjärnan utvecklas som mest, säger Ola Andersson.

USA och Storbritannien har sedan de svenska forskningsresultatet kom, ändrat sina rutiner.

Men det är framför allt i utvecklingsländer där barnen ofta saknar näringsämnen, som den nya rutinen kan göra störst skillnad. Ola Andersson har själv inte räknat fram en siffra för hur många barn som kan hjälpas, däremot har han hört olika uppskattningar. Där fem till åtta miljoner barn skulle slippa få blodbrist genom den här kostnadsfria, och vad vi sett biverkningsfria, åtgärden, säger barnläkare Ola Andersson.

Om vår barnmorska Carina får bestämma så är det långt mer än tre minuter som borde gälla innan navelsträngen klipps. Eftersom hon ser att det finns blod kvar mycket längre tid än så som pulserar över till barnet. Och ju mer blod, ju mer stamceller (kroppen byggstenar) och med det en förhoppningsvis en friskare baby som lagt en bättre grund för resten av sitt liv.

Du kan alltså låta navelsträngen vara intakt med moderkakan en tid efter att den lossnat, genom att lägga den i en påse bredvid mor som har sitt barn hud mot hud på bröstet. Många föräldrar önskar vänta timmar, ibland att navelsträngen får lossna av sig själv men då tar det ca tre – fem dagar och kallas lotusfödsel. Man ser skillnad på från början en navelsträng som är blå/lila till färgen och är fylld till den efter en tid blir den alltmer slapp, vit och tunn, då vet man att blodet gått i rätt riktning till barnet.

Sen avnavling går att tillämpa såväl vid den vaginala födseln som vid kejsarsnitt. Men det är alltid att ta hänsyn till den medicinska säkerheten och ibland då barn behöver hjälp med att komma igång att andas då kanske man måste klippa tidigare för att barnet är i behov av det vi kallar andningsstöd och som kanske finns i angränsande rum. Eller som barnläkare nyss studerat och sett fördelar med att låta barnet ligga kvar med intakt navelsträng nära mor och barnteamet får istället ansluta hit. Mycket bra eller hur för barnets bästa med fortsatt flöde av blod samt lugn med anknytning till sin mamma.
På bilden ovan ser du en intakt navelsträng, direkt efter kejsarsnittet har barnet fått komma till mors bröst och här har det gått ca 20 minuter sedan födseln. Denna navelsträng klipptes efter 35 minuter efter föräldrarnas önskemål.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar