SKULDERDYSTOCI

Vi har fått frågan om vad SHOULDER DYSTOCIA , på svenska kallat skulderdystoci betyder, så här kommer en förklaring som vi hoppas ska vara till hjälp!

Cirka ett barn på 3000 födslar kan vid framförandet fastna med den så kallade främre axeln. Det betyder att barnets ena axel fastnar bakom blygdbenet, det vi kallar symfysen, eftersom barnets skuldror inte har som det bör, roterat klart till ett tvärställt läge i bäckeningången.

Om man misstänker och ser att riskfaktorer föreligger, ska så barnet försöka förlösas under en och samma värk. Man kan t ex snabbt behöva ändra mammas förlossningställning till ett gynsammare läge som vidgar bäckenets mått, det kan vara den ställning vi kallar ”fyrfota ställning” eller till ett halvsittande läge där mammas ben dras upp mot kroppen/axlarna för att på så sätt kraftigt ”flektera” mammas höfter.

Om skulderdystoci ändå är ett faktum följer vi en internationellt erkänd åtgärdsstrategi kallad HELPERR. Där läkare och barnmorska, i vaginan gör en ”inre” manöver så kallad ”Woods Screw” med sina händer för att försöka få loss barnets axel från blygdbenet.

Det nyfödda barnet kan vara mera taget efter denna födsel men hämtar sig oftast väldigt snabbt. Barnläkare tillkallas och bevakar och/eller undersöker barnet noggrant vid flertal tillfällen.

Riskfaktorerna då jo stora barn som väger över 4500g, långdragna förlossningar, värksvaghet, övervikt hos mamma, liten mamma med stort barn, vissa sugklockor eller tidigare förlossning där barnet fötts med skulderdystoci.

Men glöm nu inte bort att det är ytterst sällan detta tillstånd inträffar!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar