Goda bakterier

Visst du att vi lever i symbios med 100 biljoner batterier!? Bakterier som ständigt påverkar oss om hur vi mår, hur vi ser ut och hur vi beter oss. Goda bakterier som gör nytta skulle man kanske kunna säga. Vi träffar medicine doktor och forskarna Ina Schuppe Koistinen och Luisa Hugerth i BabyzPodcast och de berättar om hur allt hänger ihop och deras fantastiskt  spännande studie som just nu pågår i SweMaMi. Studien som omfattar 2500 kvinnor och där förhoppningen är att i framtiden bättre kunna förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer.

Kan då bakteriebristen hos kejsarsnittsfödda återställas med att de smörjs in med en trasa som mamma haft i vagina, ja det och mycket mer frågar vi Ina och Luisa i BabyzPodcast episode 23, så in och lyssna, men innan det läs gärna texten nedan kopierad från DAGENS MEDICIN 2016 om en annan mindre studie (text skriven av Maria Gustavsson):

När barn föds vaginalt utsätts de för en stor mängd av mammans slidbakterier som anses viktiga för den nyföddes immunförsvar och metabolism. Kejsarsnittsfödda barn som aldrig passerar födelsekanalen saknar därför flera bakterietyper i munnen, tarmen och på huden.

Men tack vare en ny metod kan även kejsarsnittsfödda bebisar få del av mammans slidbakterier. De amerikanska forskarna undersökte totalt 18 mammor och deras nyfödda barn som fötts vaginalt eller med kejsarsnitt.

Fyra av de elva kejsarsnittsfödda bebisarna smörjdes med en kompress som legat i mammans slida och innehöll hennes slidsekret. Inom två minuter efter födseln gneds barnen med kompressen vid munnen, i ansiktet samt över kroppen. Förhoppningen var att kunna överföra delar av vaginalfloran till barnet.

De smorda bebisarnas bakterieflora jämfördes sedan med barn födda vaginalt eller via kejsarsnitt men som inte gnidits med kompressen. Under första veckan såg forskarna att kejsarsnittsfödda barn, som fått vaginalflora, hade bakterier i munnen och på huden som delvis liknande bakteriefloran hos vaginalt födda bebisar. Men ingen likhet fanns gällande tarmbakterier.

– Det är verkligen ett intressant resultat. Men man ska inte glömma att studien är utförd på ett litet antal barn som bara följdes under första levnadsmånaden. Och egentligen undersökte forskarna bara tre kejsarsnittsfödda bebisar, som fått vaginalflora, under den tiden – det fjärde barnet lämnade studien efter två dagar. Det behövs därför större studier där barnen följs under längre tid för att kunna dra säkra slutsatser, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, och som inte själv deltagit i studien.

Att det verkar vara svårare att påverka tarmfloran än hud- och munfloran hos de kejsarsnittsfödda bebisarna är något hon reagerar på i studien.

– Troligtvis räcker det inte med att bara ge vaginaflora. De nyfödda behöver också få tarmbakterier från mamman via hennes avföring – vilket händer under en vaginal förlossning. Det är viktigt att förstärka tarmflorans sammansättning då den påverkar risken för immunmedierade sjukdomar, såsom allergier.

Maria Jenmalm har planer på ett liknande forskningsprojekt tillsammans med kollegor i Stockholm. Tanken är att kejsarsnittsfödda bebisar ska få bakterier från mammans vagina och ändtarm efter förlossningen i ett försök att överföra livsviktiga bakterier till barnet.

– Resultatet från den amerikanska studien ger ytterligare stöd till vårt projekt. Min förhoppning är att vi kan komma igång med forskningen redan i år.

SweMaMi är alltså igång och forskningen fortsätter i det projekt som Ina och Luisa med team jobbar med att kartlägga gravida och nyfödda barns baketrieflora. Så gå gärna in på deras hemsida och delta i studien. Med snabba och enkla prov kan du bidra till den viktiga forskningen.

Så följ med in i bakteriernas fascinerade universum och lyssna på episode 23 av BabyzPodcast. Vi lover, ett riktigt spännande avsnitt!

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar