Pappa / Partnerns roll

Du som partner är det viktigaste stödet för din gravida och snart födande kvinna. Börja gärna någon eller några månader innan förlossningen med förberedelsen som kan handla om meditation, profylaxkurs, avslappningsövningar, förlossningsföreläsningar osv

Vi som arbetar på förlossningsavdelningen vill att du som partner ska känna dig välkommen till oss. Vi ser dig som en tillgång i förlossningsrummet.

Du är kvinnans livlina med trygghet och stöd. Det stödet betyder mycket för hennes smärtupplevelse och för att få en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt.

Det behöver inte vara avancerat, utan handlar mest om att vara närvarande och lyhörd i stunden.

Ett råd är dock att inte bli rädd för hur den födande kvinnans ter sig och för förlossningssmärtan samt att bearbeta eventuella egna rädslor innan förlossningen, för på förlossningsrummet måste du visa dig lugn och stark.

Att ha funderat över och pratat om följande frågor, kan vara till stor del av förberedelsen:

 • Vad önskar din kvinna att du ska göra för henne i förlossningsrummet?
 • Vilka förväntningar har hon på dig?
 • Vilka förväntningar har du på dig själv?
 • Hur viktig är din närvaro för henne?
 • På vilket sätt kan du hjälpa henne?
 • Vad tänker du om smärta och hur reagerar du på andras smärta?
 • Vilket stöd skulle du vilja ha från förlossningspersonalen?
 • Har du själv oro inför förlossningen?
 • Vad kan du göra åt din rädsla, oro?

Andningsstöd

Om det är svårt för din födande kvinna att andas fokuserat, rytmiskt och slappna av samtidigt som hon har smärtsamma värkar, kan du vara till hjälp för att hålla fokus på andningen genom att hon ”andas med dig”. På så sätt följer ni lättare det lugna andningsmönster ni lärt in under graviditeten. Det kanske känns konstigt och ovant för er båda i början. Men vid en förlossning, när du tror att du inte klarar mer, kan samandning vara till stor hjälp.

Vad du kan göra praktiskt

Det finns mycket du kan hjälpa till med. Många partner säger att de känner sig hjälplösa men frågar man den födande kvinnan upplever hon oftast något helt annat. Personalen är till för att stötta och hjälpa den födande kvinnan, men det finns mycket du som partner eller medföljare kan göra. Här är några exempel:

 • ge uppmuntran, beröm, peppa och vara mentalt stöd
 • hitta rytmen i det lugna andetaget
 • hjälp henne slappna av
 • badda pannan
 • hämta och ge dryck
 • massera, beröra
 • ordna värmekudde
 • stryka cerat på läpparna
 • hjälpa kvinnan att byta ställning
 • hjälpa kvinnan att kissa, duscha, byta till bekväma kläder mm
 • föra kvinnans talan när hon inte själv orkar
 • upprepa och guida under varje värk med att vara LUGN – TUNG – MJUK i hela kroppen

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar