Mindfulness – din styrka

MINDFULNESS gör skillnad!

Mindfulness är ett begrepp som har sitt ursprung i zenbuddhismen och ger ett förhållningssätt som exempelvis smärtlindring i nuet genom att vi är vakna och uppmärksamma – HÄR och NU. Mindfulness är medveten närvaro och kan beskrivas med fyra hörnstenar:

OBSERVERA – BESKRIVA – INTE DÖMA – DELTA

Att vara medvetet närvarande är att kunna styra sin uppmärksamhet dit den gör mest nytta i stunden. Genom träning i medveten närvaro minskar våra reaktiva, automatiserade sätt att hantera våra problem som smärta, och vår förmåga att finna fler och mer flexibla lösningar på problemet ökar. Med mindfulness får vi större självinsikt och ökar därmed förmågan att nå våra mål. Vi accepterar verkligheten som den är, och blir med det mer kreativa och konstruktiva inför och under förlossningen.

Varför har då vi människor svårare att föda våra barn än vad andra däggdjur har? Antagligen därför att vi har en aktiv tankeapparat som inte så lätt låter sig stängas av.

Det är ju viktigt på många sätt att kunna tänka och fundera ut saker, att förutse faror och se till att undvika dem, att planera framåt. Men just när man föder barn handlar det mer om att överlämna sig till det kroppen håller på med alldeles av egen kraft. Det är inget vi kan styra och planera. Alltför många tankar kan störa och göra processen onödigt jobbig. Du kan komma på kollisionskurs med din egen kropp och bli rädd och spänd.

Tankar kan vara ett hinder då man t ex tänker: Vad är klockan, hur länge har jag hållit på, hur lång tid kommer det att ta, jag kommer nog inte att orka, det gör för ont, det kommer att göra ännu mer ont, slappnar jag av tillräckligt bra, gör jag rätt eller fel, tänk om barnet inte mår bra… osv.

Mindfulness handlar om att lära sig att vara i nuet, släppa tankar, spänningar, stress och oro. Du fokuserar din uppmärksamhet på något som finns just nu, då släpper du samtidigt tankar på vad som har varit och vad som ska komma i framtiden.

Andningen är bästa stödet så håll fokus på andetaget. Öva på att bara sitta, helst med slutna ögon, och känna hur din andning känns. Andas sedan med långsam djupandning och försök att ha ett öppet och utforskande sinne med en nyfiken attityd. Det samma kan du göra när du föder: vara fokuserad på din andning samtidigt som du accepterar det som händer i förlossningsprocessen.

Kroppen, hur känns det just nu i min kropp? Hur känns värken? Vara närvarande i kroppen, inte fly eller döma. Utan våga stanna kvar, våga slappna av och ta emot sammandragningen. HÄR och NU. Mindfulness handlar också om att vara nyfiken att våga upptäcka och registrera det som händer, utan att värdera det som positivt eller negativt. Vågar du det, kommer du att märka att smärtan lindras och du kan i stället delta i födseln!!

Använd dig av mindfulnessen och du blir TRYGG ATT FÖDA

Lämna en kommentar