Mirakelhormonet Oxytocin

Vi pratar ofta om hormonet som gör stor skillnad i kroppen, vi pratar OXYTOCIN.

Oxytocin är ett hormon och en av kroppens allra viktigaste signalsubstanser. Det sätter liksom fart på kroppen vid vänlig fysisk beröring och närhet och det utsöndras naturligt i kroppen. Att fysisk beröring gör oss gott och får oss att slappna av vet vi av erfarenhet. Oxytocinet kallas för vårt lugn-och-ro-hormon just för att det ger en känsla av lugn och välbefinnande, men det styr även en rad livsviktiga funktioner och är därmed avgörande för vår överlevnad. Reaktionerna är stressens raka motsats och motsats även till det kamp och flykt-system som aktiveras när vi känner oss hotade.

När du är gravid har oxytocinet som funktion att sätta igång förlossningen. Då förlossningen närmar sig och hormonbalansen förändras stiger halterna av oxytocin, och när halterna är tillräckligt höga stimulerar det livmodern till att dra ihop sig. Och ca fem veckor innan beräknad förlossning börjar därmed livmodern att ”träna” med s.k förvärkar. Beröring påverkar så oxytocinet positivt genom att det stimulerar till högre frisättning, och höga halter gör i sin tur, att livmodern när det är dags för förlossning arbetar effektivare.

Beröringens smärtlindrande effekter verkar på flera nivåer. Dels skickar oxytocinet signaler till hjärnan så den tolkar smärta på ett annat sätt. Vi blir inte lika känsliga, smärttröskeln höjs. Dessutom är vi så finurligt konstruerade att vi i huden har betydligt fler beröringsreceptorer än smärtreceptorer. Om vi rör vid ett område som gör ont rusar beröringsimpulser mot det centrala nervsystemet och tränger undan smärtsignalerna, som inte på långa vägar har samma chans att ta sig fram. Hormonet har också en läkande effekt, och sår läker dubbelt så fort vid oxytocinpåverkan, säger Dr Christina Doctare.

Oxytocinet sätter även i gång produktionen av bröstmjölk och skapar en känslomässig bindning mellan mor och barn. Barnet behöver också mycket beröring för vid kroppslig närhet gynnas barnets näringsupptag och tillväxt, särskilt hos små barn och då framför allt vad gäller hjärnans utveckling. Oxytocinet ökar dessutom inlärningsförmågan och den sociala kompetensen. Det gör att barnet blir känslomässigt vaccinerad mot stress.

En lätt beröring, så kallad taktilmassage, räcker för att ge effekt och ge välbehag och är enkel att utföra. Oxytocinet påverkar både den som ger och den som tar massagen.

Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi och en av världens främsta experter på oxytocinet och dess effekter säger, vi kan överleva utan mänsklig närhet, men knappast leva!

Så var nära, ta på varandra och glöm inte att KRAMAS -då är du bättre förberedd inför födseln!!

Oxytocinet bidrar bland annat till följande:

-Livmoderns arbete stärks

-Lindring av smärta

-Fördjupad andning

-Förbättrad cirkulation

-Minskad stress

-Minskad aggressivitet

-Balanserat blodtryck

-Ökad initiativförmåga

-Bättre näringsupptag

-Stärkt jaguppfattning

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

Lämna en kommentar