KLAMYDIA

Vad är klamydia?
Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, och är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Den kan infektera urinröret,…